Wie zijn wij?

Stichting Meld Islamofobie is begin 2015 opgericht door Samira Boubkari, Ibtissam Abaaziz en Rahma Bavelaar; een psycholoog, socioloog en antropoloog, met het verlangen om iets te veranderen, maar zonder voorkennis over hoe je een stichting opbouwt en bestuurt. De directe aanleiding voor dit burgerinitiatief waren de talrijke ‘wraakacties’ tegen Nederlandse moslims in de weken na de aanslag op het kantoor van het tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs. Moslims werden collectief verantwoordelijk gehouden voor de acties van individuen; een steeds terugkerend patroon in de media en publieke ruimte.

Meld Islamofobie bestaat omdat islamofobie bestaat. Helaas wordt islamofobie in Nederland nog niet voldoende erkend als een structureel probleem en als een vorm van geïnstitutionaliseerd racisme. Dit resulteert in de normalisering en acceptatie van islamofobie in overheidsbeleid en het alledaagse leven. Meld Islamofobie streeft naar collectieve actie tegen islamofobie, kennisontwikkeling en het bieden van een forum voor meldingen, discussie en campagnes. Ons ultieme doel is een inclusieve samenleving waarin (godsdienst)vrijheid en superdiversiteit vanzelfsprekend zijn en iedereen gelijk en waardig wordt behandeld voor de wet, op de arbeidsmarkt en in alle vormen van maatschappelijk en politiek verkeer.

Wij zijn een onafhankelijk burgerinitiatief, opgericht door drie moslima’s met het doel om actie te nemen tegen de toename van islamofobe uitsluiting, discriminatie en ontmenselijking van moslims. Wij zetten ons in tegen de normalisering van islamofobie in Nederland en daarbuiten.

Meld Islamofobie komt op voor slachtoffers van islamofobie, moedigt moslims aan om hun rechten op te eisen en biedt een ontmoetingsplek en forum waar actuele thema’s rondom islamofobie en racisme besproken kunnen worden. Waar slachtoffers terecht kunnen voor het in vertrouwen delen van ervaringen, voor advies van juridische experts en voor emotionele ondersteuning van lotgenoten. Wij geloven dat het bouwen aan brede solidariteit een eerste voorwaarde is voor collectieve actie tegen islamofobie en racisme. Wij streven naar samenwerking met gelijkgestemde initiatieven en verwelkomen iedereen die onze doelen deelt.

Toegankelijke kritische kennis over islamofobie is een voorwaarde voor actie. Meld Islamofobie streeft ernaar om een leidend kenniscentrum te zijn op het gebied van islamofobie in Nederland.

Enerzijds door islamofobie te monitoren en patronen te signaleren; en anderzijds door het voor een breed publiek toegankelijk maken van juridische en wetenschappelijke discussies in internationale context. We hebben hierbij altijd oog voor hoe klasse, gender, migratiestatus en andere maatschappelijke factoren beïnvloeden op wat voor manier islamofobie en racisme worden ervaren, en we stemmen onze aanpak hierop af.

Onze kernwaarden als stichting zijn rechtvaardigheid, integriteit, solidariteit, betrouwbaarheid, veiligheid, verbinding en onafhankelijkheid.

Steun het werk
van Meld Islamofobie

Doe een Donatie