Wat is islamofobie?

De term islamofobie doet veel stof opwaaien. Het roept vragen op zoals: bestaat islamofobie wel? Zo ja: wat is het dan precies? Hoe verhoudt islamofobie zich tot islamkritiek? Waar ligt de grens? En is het misschien niet zo dat moslims islamofobie verwarren met terechte islamkritiek?

Toch is het niet eenvoudig om een definitie te formuleren. Zelfs in de sociale wetenschappen bestaan er verschillende definities.

Uit de verschillende gehanteerde definities kan een kern gedistilleerd worden die door antropoloog Martijn de Koning als volgt is omschreven:

Islamofobie is het construeren van een negatieve, generaliserende en essentialistische definitie van islam die leidt tot het maken van een hiërarchisch onderscheid tussen niet moslims en moslims. Dit gebeurt om de moslims als groep te problematiseren op basis
van hun religie.

Dit begrip vormt de basis voor de definitie die het meldpunt hanteert om de meldingen die binnenkomen te filteren. Onder een ‘islamofoob incident’ wordt het volgende verstaan:

Onze definitie van een islamofoob incident omvat fysiek of verbaal geweld, uitsluiting en discriminatie gericht tegen moslims, omwille van hun ‘moslim zijn’: van discriminatie op de arbeidsmarkt, op de werkvloer, en in het onderwijs, tot verbaal en fysiek geweld op straat en scheldpartijen op het internet.

Steun het werk
van Meld Islamofobie

Doe een Donatie