Meer dan

400 meldingen

geregistreerd sinds 2015

Een incident van islamofobie meegemaakt? Meld het hier!

Wat is een islamofoob incident?
$home_cto['home_cta_button_text']; ?>
Kom in Actie!

Meld Islamofobie staat voor solidariteit en mobilisering in de strijd tegen islamofobie en racisme. Wij bouwen samen met medestanders aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving voor iedereen. Bijdragen kan op verschillende manieren: als vrijwilliger, met een donatie of door ons werk met anderen te delen.

$home_cto['home_cta_button_text']; ?>
Hulp Nodig?

Meld Islamofobie ondersteunt slachtoffers van islamofobie met een luisterend oor, advies van ons juristenteam, voorlichtingsmateriaal op de website en doorverwijzingen naar andere hulporganisaties.

$home_cto['home_cta_button_text']; ?>
Analyse

Meld Islamofobie brengt incidenten in kaart en analyseert en rapporteert de verzamelde data. Met behulp van discoursanalyse en beschikbare academische kennis komen wij tot een gelaagde analyse van islamofobie als alledaags én institutioneel.

$home_cto['home_cta_button_text']; ?>
Kenniscentrum

Meld Islamofobie staat voor de interactie tussen actie en kennis. Het systematisch monitoren en verzamelen van kennis over islamofobie ontbreekt in Nederland tot nu toe. Wij ondersteunen de strijd tegen islamofobie door kennis te produceren, te verzamelen, en deze beschikbaar te stellen aan de samenleving.

Wat is een islamofoob incident?

Onze definitie van een islamofoob incident is fysiek of verbaal geweld, uitsluiting en discriminatie gericht tegen moslims omwille van hun ‘moslim zijn’: van discriminatie op de arbeidsmarkt, op de werkvloer, en in het onderwijs, tot verbaal en fysiek geweld op straat en scheldpartijen op het internet.

  • Je wordt geweigerd op een sollicitatie omwille van je ‘moslim zijn’.
  • Je wordt op straat uitgescholden of er wordt openlijk geweld tegen je gebruikt omdat je moslim bent.
  • Op de werkvloer of bij je stage worden kleinerende of stigmatiserende opmerkingen gemaakt of wordt je ongelijk behandeld omwille van jouw moslim zijn.
  • Op websites, sociale media of andere gepubliceerde teksten worden haatdragende of stigmatiserende dingen geschreven over de Islam en/of moslims.
Meld Islamofobie! is een volledig onafhankelijk burgerinitiatief om islamofobe incidenten in heel Nederland te registreren, analyseren, publiceren en (visueel) in kaart te brengen.

Steun het werk
van Meld Islamofobie

Doe een Donatie

Updates van de site

Beste supporters van de stichting Meld Islamofobie,

Wij hopen dat dit bericht jullie in goede gezondheid bereikt. Als bestuur van de stichting willen wij graag een moment nemen om terug te kijken op de afgelopen periode en enkele belangrijke ontwikkelingen met jullie te delen. De afgelopen paar… Lees meer…