Maak een melding

Een incident van islamofobie meegemaakt? Meld het hier!

Maak een melding

Meldpunt Islamofobie

“Meld Islamofobie!” is een volledig onafhankelijk burgerinitiatief om islamofobe incidenten in heel Nederland te registreren, analyseren, publiceren en (visueel) in kaart te brengen.

Met ons interactieve en laagdrempelige sociale media profiel op facebook creëren wij onderlinge solidariteit en vergroten wij meldingsbereidheid dmv het delen van informatie en (juridisch) advies.

0+
Meldingen geregistreerd in 2015

Islamofobie in beeld:

(klik op een ballonnetje voor specifieke informatie over een incident)

Wat is een islamofoob incident?

Onze definitie van een islamofoob incident is fysiek of verbaal geweld, uitsluiting en discriminatie gericht tegen moslims omwille van hun ‘moslim zijn’: van discriminatie op de arbeidsmarkt, op de werkvloer, en in het onderwijs, tot verbaal en fysiek geweld op straat en scheldpartijen op het internet.

 • Je wordt geweigerd op een sollicitatie omwille van je ‘moslim zijn’

 • Je wordt op straat uitgescholden of er wordt openlijk geweld tegen je gebruikt omdat je moslim bent

 • Op de werkvloer of bij je stage worden kleinerende of stigmatiserende opmerkingen gemaakt of wordt je ongelijk behandeld omwille van jouw moslim zijn

 • Op websites, sociale media of andere gepubliceerde teksten worden haatdragende of stigmatiserende dingen geschreven over de Islam en/of moslims

Over het Nationaal Meldpunt ‘Meld Islamofobie!’

Het nationale meldpunt “Meld Islamofobie!” is een volledig onafhankelijk burgerinitiatief om islamofobe incidenten te registreren, analyseren, publiceren en (visueel) in kaart te brengen.

Wie wij zijn…

Meld Islamofobie is opgericht door vier jonge moslim professionals, wetenschappers en activisten. De directe aanleiding voor het initiatief was de sterke toename van gewelddadigheden tegen moslims en moskeeën in Nederland naar aanleiding van de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs, en de constatering dat bestaande mechanismen voor de registratie van islamofobe incidenten de doelgroep niet goed bereiken. Moslims delen traumatische incidenten met elkaar en via sociale media, maar doen meestal geen melding bij de politie of een officieel antidiscriminatie bureau. Het gevolg is dat de omvang van het probleem structureel wordt onderschat en de motivatie om het probleem effectief aan te pakken bij de politie en binnen de politiek uitblijft

Wat zijn onze doelstellingen?

– Moslims motiveren om in actie te komen tegen islamofobie door de ‘meldingsdrempel’ verlagen. Dit doen wij door 1) een interactief forum aan te bieden waar moslims in hun eigen woorden hun verhaal kwijt kunnen en met medestanders kunnen communiceren en 2) het aanbieden van kennis over en ondersteuning met aangifte doen en officiële klachtenprocedures.

– Incidenten registeren en analyseren in periodieke rapporten, en in beeld brengen met onze interactieve landkaart (hyperlink) om zo de nationale omvang, geografische spreiding, en kenmerken van islamofobe agressie in kaart brengen.

– Een data- en kennisarchief creëren welke als bron kan dienen voor journalisten, beleidsmakers en activisten.

– Druk uitoefenen op de politie en politiek om islamofobie effectiever aan te pakken.

Wat is een islamofoob incident?

Onze definitie van een islamofoob incident is fysiek of verbaal geweld, uitsluiting en discriminatie gericht tegen moslims omwille van hun ‘moslim zijn’: van discriminatie op de arbeidsmarkt, op de werkvloer, en in het onderwijs, tot verbaal en fysiek geweld op straat en scheldpartijen op het internet.

Hoe kan ik melding doen van een islamofoob incident?

Melding doen is volledig anoniem, heel eenvoudig en kost weinig tijd! Melden kan via onze website, via email (melding@meldpuntislamofobie.com) of via onze Facebook pagina.

Hoe doe ik aangifte van islamofobie

Hier vind je een stappenplan indien je aangifte gaat doen van islamofobie

Je kunt een strafbaar feit aangeven bij de politie. Een aangifte is geen garantie dat de dader ook vervolgd zal worden. Bij islamofobisch geweld is het echter heel belangrijk dat er aangifte wordt gedaan. Veel ‘cijfers’ worden gebaseerd op aangiften. Die cijfers zijn weer nodig om verandering teweeg te brengen. Als je geen aangifte doet, kan het geweld jegens moslims moeilijker worden aangetoond en is het moeilijker actie te ondernemen. De manier waarop je aangifte kan doen hangt af van het delict waar het om gaat. Bij geweld of bedreiging is het noodzakelijk persoonlijk aangifte te doen.

Wat zijn je plichten?

 • Voor verschillende delicten gelden bepaalde procedures. Kijk op de website van de politie om te weten te komen welke procedure voor jou van toepassing is. Je kunt ook bellen naar de politie om informatie te vragen of een afspraak in te plannen.
 • Wees zo duidelijk en volledig mogelijk
 • In principe kun je niet anoniem aangifte doen (uitzonderingen daargelaten). Zorg er dus voor dat je je kunt identificeren.

Wat zijn je rechten?

 • Direct na het geweld kun je naar het politiebureau gaan om aangifte te doen
 • Ga je later aangifte doen, bel dan eerst naar de politie (0900 8844) om te bespreken wanneer je het beste aangifte kan doen
 • Iedereen die “kennis draagt van een begaan strafbaar feit” is bevoegd aangifte te doen (art. 161 sv)
 • De opsporingsambtenaar (lees: politie) is verplicht een aangifte te ontvangen (art. 163 lid 6 jo 161 sv)
 • Weigert de agent je aangifte te ontvangen, dien dan een klacht in bij de korpschef. Is er sprake van een ernstig misdrijf en wordt je niet serieus genomen door de politie, schakel dan een advocaat in of zoek hulp bij een mensenrechtenorganisatie

Maak een melding van islamofobie

Meld Islamofobie! gebruikt deze gegevens enkel voor onze eigen registratie. In onze rapporten en publicaties wordt de melding volledig geanonimiseerd. De contactgegevens die je opgeeft gebruiken wij alleen om contact met je op te nemen om de melding te verifiëren en om eventueel aanvullende vragen te stellen.

Over de dader
CAPTCHA

Contact met het Nationaal Meldpunt Islamofobie

U kunt hier contact opnemen met de redactie van het Nationaal Meldpunt Islamofobie

CAPTCHA