Impact

Sinds 2015 strijden wij tegen islamofobie. Geheel onafhankelijk en op eigen kracht, als burgerinitiatief. Ons streven is dat islamofobie in Nederland erkend wordt als een structureel probleem en als een vorm van racisme. De strijd is niet makkelijk, maar de afgelopen jaren hebben wij dit voor elkaar gekregen:

  • Met ons eerste rapport hebben wij laten zien dat islamofobie een structureel probleem is en dat vooral vrouwen het slachtoffer zijn van islamofobie. Het idee dat islamofobie slechts gaat om afzonderlijke incidenten veelal gepleegd door ‘verwarde mannen’, behoort dus tot het rijk der fabelen.
  • Diverse gerenommeerde onderzoeksinstituten zoals Verwey-Jonker instituut, Anne Frank stichting, SCP en KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving) hebben naar ons werk en rapport verwezen
  • We zijn een luide stem geworden in Nederland en sterk aanwezig. We hebben gesproken over islamofobie en ons werk op podia gepresenteerd van organisaties zoals: Amnesty International, One Young World, Humanity in Action, Movies That Matter Festival en het Marxisme Festival. Laatst stonden we in de Ziggo Dome op het podium voor een volle zaal van 15.000 mensen.
  • We worden regelmatig gevraagd deel te nemen aan expertmeetings, zowel nationaal als internationaal.
  • We hebben een online community opgebouwd van meer dan 11.500 burgers.
  • We zijn meer dan een meldpunt. We zijn een platform waar slachtoffers van islamofobie terecht kunnen voor advies, juridische ondersteuning en emotionele steun.
  • Diverse lokale politieke partijen hebben onze meldingen opgepakt en daar werk van gemaakt.
  • Journalisten hebben verslag gedaan van incidenten die bij ons gemeld zijn.

Steun het werk
van Meld Islamofobie

Doe een Donatie