Impact

Stichting Meld Islamofobie heeft sinds haar oprichting op verschillende manieren impact kunnen maken:

  • Diverse lokale politieke partijen hebben onze meldingen opgepakt en er werk van gemaakt
  • Journalisten hebben verslag gedaan van incidenten die bij ons gemeld zijn
  • Ons eerste jaarrapport is geciteerd door diverse vooraanstaande kennis- en onderzoeksinstituten zoals het Verwey-Jonker instituut
  • We hebben ons werk gepresenteerd op diverse nationale en internationale podia gepresenteerd
  • We worden regelmatig gevraagd om deel te nemen aan nationale en internationale expertmeetings
  • We hebben een Facebookcommunity opgebouwd met 11.500 volgers (in 2018)

Steun het werk
van Meld Islamofobie

Doe een Donatie