TERRORISMEBESTRIJDING: BANKEN EN MUSLIM PROFILING

In november 2020 publiceerden wij een artikel over de BUNQ-casus en lieten we zien waarom de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme’ (Wwft) een vorm is van institutionele islamofobie die bijdraagt aan discriminatie van moslims.

Na de publicatie van dit artikel, ontvingen wij signalen dat deze wet niet alleen bedrijven, stichtingen, moskeeën en andere instellingen treft, maar ook particulieren. Zo kregen we enkele meldingen van mensen met een islamitische achtergrond die tekst en uitleg moesten aan de bank over bepaalde financiële transacties. Let wel: het ging hier niet om grote opvallende bedragen, maar juist om kleine bedragen.

Waarom beginnen we hier nu weer over? Op 13 april startte de heilige vastenmaand Ramadan voor moslims. Naast het vasten wordt er in deze maand ook veel gedoneerd aan goede doelen. Uit ervaring weten we dat soms financiële transacties geweigerd worden door de bank of dat de bank contact opneemt met een cliënt die dan tekst en uitleg moet geven bij bepaalde transacties.

Zo kregen we laatst deze twee meldingen:

  • Een volger deed via onze website een donatie. De bank heeft geweigerd deze transactie uit te voeren, terwijl er wel voldoende saldo was.
  • Een andere melder doet al jaren veel aan liefdadigheid in het buitenland. Zijn bank heeft hem laatst een mail gestuurd waarin hij gevraagd wordt tekst en uitleg te geven bij bepaalde transacties. De bank heeft aangegeven dat zijn bankrekening opgeheven wordt als hij niet meewerkt.

Naar aanleiding van deze signalen willen wij graag het volgende weten:

  • Zijn er nog meer mensen die de afgelopen weken aan ons wilden doneren, maar dat de transactie door de bank geweigerd werd, terwijl er voldoende saldo op de rekening stond?
  • Zijn er nog meer mensen die aan andere initiatieven hebben gedoneerd en waarvan de transactie werd geweigerd door de bank of die tekst en uitleg moeten geven bij bepaalde transacties?

Wij zouden het enorm op prijs stellen als jullie hiervan melding doen bij ons. Wij zijn al een tijdje bezig met dit dossier (banken, de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, profiling van moslims) en willen graag in kaart brengen wat er nu precies gaande is, waar mensen mee te maken krijgen en wat de impact is van deze wet. We hebben een aantal puzzelstukjes, maar de puzzel is nog niet compleet.

Wil je een dergelijke ervaring aan ons melden? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier of een e-mail: info@meldislamofobie.org. De gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Tot slot een tip: Als de bank een transactie weigert, vraag dan altijd om de reden en naar de weigeringscode. Banken werken met codes waardoor je iets wijzer wordt van de reden waarom ze de transactie weigeren.

Wil je weten hoe een weigering eruit ziet en welke vragen een bank stelt naar aanleiding van een transactie? Check deze Twitter-thread als voorbeeld. In dit geval ging het niet om een (vermeende) moslim, maar werd een transactie van Al Jazeera als verdacht beschouwd.

Steun het werk
van Meld Islamofobie

Doe een Donatie