PERSBERICHT: PUBLICATIE ZWARTBOEK BOERKAVERBOD

BOERKAVERBOD ZORGT VOOR TOENAME ISLAMOFOBIE.  MELD ISLAMOFOBIE PLEIT VOOR DE AFSCHAFFING VAN HET VERBOD

Stichting Meld Islamofobie publiceert vandaag, op de Europese actiedag tegen Islamofobie, het zwartboek over het ‘boerkaverbod’. Deze publicatie gaat over de effecten van het ‘boerkaverbod’ dat nu één jaar bestaat. De meldingen die gebundeld zijn in dit zwartboek laten zien dat deze wet niet bijdraagt aan betere communicatie of veiligheid, zoals het verbod officieel beoogde. In de praktijk wordt het vooral als legitimering gebruikt om vrouwen die een gezichtssluier dragen en andere moslimvrouwen uit te sluiten, onheus te bejegenen, te discrimineren en verbaal en fysiek aan te vallen. Daarom roept stichting Meld Islamofobie via een petitie de Tweede Kamer op tot  herevaluatie en afschaffing van dit verbod. 

VAN WET NAAR ‘BOERKAKLOPJACHTEN’

De invoering van de wet leidde bijvoorbeeld tot een artikel in het AD over het ‘boerkaverbod’. De krant attendeerde haar lezers erop dat burgers gerechtigd zijn om een burgerarrest uit te voeren als ze zien dat niet gehandhaafd wordt op plekken waar het verbod geldt en zij zich ‘storen’ aan een niqaabdragende vrouw. Dit leidde tot allerlei online oproepen tot ‘boerkaklopjachten’. Massale klopjachten bleven uit, maar er kwam wel een golf aan verbale en fysieke islamofobe aanvallen op moslimvrouwen.

CONCLUSIES ZWARTBOEK

Deze golf van islamofobie is terug te zien in de meldingen die afgelopen jaar zijn binnengekomen bij Stichting Meld Islamofobie. 

De drie belangrijkste conclusies uit het zwartboek zijn: 

  1. Moslima’s met en zonder gezichtssluier geven aan vaker doelwit te zijn van islamofobie sinds de invoering van de wet. 
  2. Moslima’s zijn vooral vaak doelwit op plekken waar de wet niet geldt. Denk aan speeltuinen, winkels en op straat. 
  3. De politie is niet altijd goed op de hoogte van wat de wet inhoudt en is voor de moslima’s geen betrouwbare partij waarop zij vertrouwen. 

Schrikbarend is dat bij ongeveer de helft van de gevallen minderjarige kinderen aanwezig waren: zij hebben moeten toezien hoe hun moeder, die een gezichtssluier draagt, doelwit werd van verbale agressie, opmerkingen en geweld.

URGENT VERZOEK

De sectoren waar het verbod van kracht is hebben niet om het verbod gevraagd. De Raad van State, Amnesty International en het College voor de Rechten van de Mens hebben forse kritiek geuit op het verbod. Het zwartboek laat zien dat de politiek met deze wet juist problemen heeft gecreëerd waar voorheen geen problemen waren. De wet is duidelijk symboolpolitiek, maar zoals het zwartboek van Meld Islamofobie laat zien, heeft symboolpolitiek verstrekkende gevolgen voor moslima’s die een gezichtssluier dragen. Stichting Meld Islamofobie roept de politiek daarom op tot het afschaffen van het ‘boerkaverbod.’ Burgers kunnen deze oproep steunen via een petitie in samenwerking met burgerbeweging DeGoedeZaak.

U kunt het rapport hier downloaden.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Ibtissam Abaaziz (0614848775)

email: info@meldislamofobie.org 

website: www.meldislamofobie.org

Facebook pagina: https://www.facebook.com/MeldpuntIslamofobie/ 

De petitie wordt gelijktijdig met dit persbericht gestart, en is te vinden op https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/boerkaverbod

Steun het werk
van Meld Islamofobie

Doe een Donatie