Grote donatiecampagne

STEUN DE STRIJD TEGEN ISLAMOFOBIE EN WORD VASTE DONATEUR!

De heilige maand Ramadan is aangebroken. Tijdens deze maand gaan wij een grote donatiecampagne voeren.

Ons doel: elke dag minimaal vijf vaste donateurs werven. Wil jij ons helpen om dit doel te bereiken? Word jij een van die vaste donateurs?

Onze impact tot nu toe:

Sinds 2015 strijden wij tegen islamofobie. Geheel onafhankelijk en op eigen kracht, als burgerinitiatief. Ons streven is dat islamofobie in Nederland erkend wordt als een structureel probleem en als een vorm van racisme. De strijd is niet makkelijk, maar de afgelopen jaren hebben wij dit voor elkaar gekregen:

 • Met ons eerste rapport hebben wij laten zien dat islamofobie een structureel probleem is en dat vooral vrouwen het slachtoffer zijn van islamofobie. Het idee dat islamofobie slechts gaat om afzonderlijke incidenten veelal gepleegd door ‘verwarde mannen’, behoort dus tot het rijk der fabelen.
 • Diverse gerenommeerde onderzoeksinstituten zoals Verwey-Jonker instituut, Anne Frank stichting, SCP en KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving) hebben naar ons werk en rapport verwezen
 • We zijn een luide stem geworden in Nederland en sterk aanwezig. We hebben gesproken over islamofobie en ons werk op podia gepresenteerd van organisaties zoals: Amnesty International, One Young World, Humanity in Action, Movies That Matter Festival en het Marxisme Festival. Laatst stonden we in de Ziggo Dome op het podium voor een volle zaal van 15.000 mensen.
 • We worden regelmatig gevraagd deel te nemen aan expertmeetings, zowel nationaal als internationaal.
 • We hebben een online community opgebouwd van meer dan 11.500 burgers.
 • We zijn meer dan een meldpunt. We zijn een platform waar slachtoffers van islamofobie terecht kunnen voor advies, juridische ondersteuning en emotionele steun.

Waarom een donatiecampagne?

De strijd is nog gestreden. We merken dat islamofobie in Nederland sterk is genormaliseerd. Sommige uitspraken, ideeën en wetsvoorstellen van politici zouden zo’n dertig jaar haast ondenkbaar zijn.

Om onze impact te vergroten is het belangrijk dat we maatschappijkritisch zijn en dat ook blijven. Om ons werk te kunnen blijven doen, hebben we echter structurele financiële middelen nodig. Wij hechten veel belang aan onze onafhankelijkheid en willen dat graag zo houden, ook en vooral op financieel vlak. Wij ontvangen bewust geen staatssteun. Daarom zijn we met deze donatiecampagne begonnen: om onze onafhankelijkheid te behouden en om ons werk te kunnen blijven doen.

Waar wordt het geld aan besteed?

Als organisatie hebben we te maken met diverse kosten zoals:

 • Bankkosten
 • Telefoonkosten
 • Onderhoudskosten website
 • Onkostenvergoeding vrijwilligers

Ons werk is arbeidsintensief en kost veel tijd en menskracht:

 • Het verifiëren van meldingen
 • Slachtoffers bijstaan
 • Community building
 • Dataverzameling en analyse
 • Het schrijven van rapporten
 • Netwerken
 • Spreken op podia
 • Actualiteiten bijhouden
 • Facebookpagina en website bijwerken

In de afgelopen vier jaren hebben wij gemerkt dat het werk intensiever is geworden en ‘meer’. Wij streven naar een verduurzaming van ons werk. Om ons werk goed te kunnen blijven doen, is professionalisering van de organisatie een noodzakelijke voorwaarde. Dat betekent mensen in dienst nemen zodat zij zich volledig kunnen richten op het werk van Meld Islamofobie. Daarvoor hebben we echter structurele financiering nodig.

Hoe kan ik donateur worden?

Donateur worden doe je via hier. Je kan al vaste donateur worden vanaf 5 EUR per maand.

Steun jij de strijd tegen islamofobie? Steun jij ons werk? Word dan vaste donateur!

Steun het werk
van Meld Islamofobie

Doe een Donatie