Doelstellingen

Stichting Meld Islamofobie zet zich in om:

  • zich te ontwikkelen tot een kennis- en expertisecentrum
  • islamofobie in Nederland te monitoren, te analyseren en er over te rapporteren d.m.v. berichtgeving over islamofobie en het verzamelen en publiceren van verhalen van slachtoffers
  • op basis van gesignaleerde trends eigen onderzoek te initiëren en uit te voeren
  • letterlijk islamofobie in kaart te brengen door middel van een mapping-app de website
  • stem te blijven geven aan slachtoffers via sociale media en podia
  • maatschappelijk bewustzijn over islamofobie te vergroten en solidariteit te creëren onder medestanders in de strijd tegen racisme
  • normalisering van islamofobie tegen te gaan
  • burgers te mobiliseren en microrevoluties te stimuleren
  • te zorgen dat islamofobie in Nederland erkend wordt als een structureel probleem en als een vorm van racisme

Steun het werk
van Meld Islamofobie

Doe een Donatie